Über uns

Geschichte des Ziegelwerks Steenfabriek Huissenswaard

De eerste fabriek op de terreinen van Huissenswaard werd gebouwd door F.C. Cock in 1825. Een tweede fabriek werd gebouwd door F.C. Colenbrander. Deze fabriek was verpacht aan Derk Terwindt. 
In 1835 begon (Theodorus) Derk Terwindt met kapitaal van zijn vader Arnoldus Terwindt voor zichzelf.

Steenfabriek Huissenswaard is in 1837 opgericht door Derk Terwindt (1804-1881).

De broer van Derk Terwindt, Nicolaas Terwindt, was oprichter van de (naast Huissenswaard gelegen) voormalige steenfabriek "De Scherpekamp".

Derk Terwindt bezat bij overlijden drie steenfabrieken: Steenfabriek "Huissenswaard" (Huisward) in Angeren, Steenfabriek "De Emptepol" in Westervoort, en Steenfabriek "Groot Eiland" te Hulhuizen.

Huissenswaard werd in 1890 toegedeeld aan Frits Terwindt (1834-1906). Deze Frits had drie zonen, waarvan er twee in de voetsporen traden van hun vader: Gerard (1868-1954) en Theo (1880-1955) Terwindt.

Na de dood van vader Frits zetten beide broers de zaak voor eigen rekening voort. Tot het familiebezit behoorden toen tevens fabrieken in Gendt en in Druten.

Tot 1912 werd er op Huissenswaard gewerkt met veldovens; een steenfabriek was niet veel meer. In 1912 werd de eerste ringoven gebouwd. In 1928 werd de ringoven omgebouwd tot vlamoven. Ook was er toen nog een veldoven in gebruik.

In 1930 gingen Gerard en Theo Terwindt over tot scheiding van hun bezittingen. Theo Terwindt kreeg Huissenswaard toebedeeld. Gerard Terwindt ging verder met de fabrieken te Gendt en Druten.

In de oorlogstijd werd Steenfabriek Huissenswaard proforma geliquideerd en ingebracht in de Handelsfirma Steenfabrieken Th. Terwindt & Zn. De vennoten waren: vader Theo Terwindt en zijn zonen Jan (1909-1990) en Jos (1918-1989). In 1944 werden de schoorstenen van de fabriek door de Duitsers opgeblazen om te voorkomen dat ze als richtpunt zouden dienen voor de geallieerden.

Na het overlijden van vader Theo Terwindt werd in 1956 de boedel verdeeld. Huissenswaard werd gemeenschappelijk eigendom van de vijf kinderen Terwindt. In datzelfde jaar werd de firma omgezet in de N.V. Steenfabriek Huissenswaard.

In 1958 kochten de broers Jan en Jos Terwindt hun broers en zuster uit. Jan Terwindt manifesteerde zich als directeur. Henk Sluiter (1924-2001) werd aangetrokken als boekhouder, adjunct-directeur.

In 1963 trok Jan Terwindt zich om gezondheidsredenen terug uit het bedrijf. Hij verkocht zijn aandelen aan Henk Sluiter, die directeur werd. Jos Terwindt werd commissaris, maar liet zijn belangen in feite door zijn broer behartigen. 
Huissenswaard was in die tijd een straatsteenfabriek en produceerde ca. 8 miljoen stenen WF per jaar. Nadat Sluiter in 1967 de aandelen van Jan Terwindt had overgenomen, werd de fabriek in 1968 gemoderniseerd en uitgebreid. Er werd tevens overgeschakeld op de productie van metselstenen. In 1976 werd opnieuw een belangrijke investering gepleegd: de oude Verheyen vormbandpers werd door Machinefabriek De Boer omgebouwd. Vanaf 1976 produceerde Huissenswaard machinale handvormstenen!

In de loop der jaren was de productie opgevoerd tot 25 miljoen stenen WF per jaar.

Sluiter_sr_1994 H. Sluiter sr., overleed op 23 augustus 2001.

In 1978 kocht Sluiter de laatste Terwindt uit en werd daarmee alleen-eigenaar van Huissenswaard. 
In 1979 werd gestart met de bouw van een nieuwe steenfabriek. In een gebouw van ruim één hectare groot werd het gehele productieproces ondergebracht, bestaande uit kleivoorbewerkingsmachines van Händle, mengers en een vormbandpers met handvormatic van Machinefabriek De Boer, drogerij van Keller, zetmachine en tunneloven van Lingl en ontladingsmachine van AVH (Oude Rijn). De toen modernste en grootste fabriek van Europa! Deze fabriek is in 1980 in gebruik genomen. De aanvankelijke capaciteit van 55 miljoen stenen WF is in de loop der jaren uitgebreid naar 75 miljoen stenen WF. 

Henk Sluiter (sr.) had de B.V. Steenfabriek Huissenswaard inmiddels ondergebracht in de holding HUWA B.V. en droeg in 1986 de directie over aan zijn zoon Henk Sluiter (1955), productiedirecteur Geert van Rijn en verkoopdirecteur Peter Dol.

Groepsvorming

HUWA maakte (sinds 1992) plannen om een nieuwe steenfabriek te bouwen in Angeren, naast de bestaande steenfabriek Huissenswaard, maar zag haar plannen stranden op het hoogwaterbeleid van de Rijksoverheid. Toen HUWA in maart 1996 tot de conclusie moest komen dat de benodigde vergunningen niet zouden afkomen, verwierf zij op 25 april 1996 het gehele aandelenkapitaal van Steenfabriek Rijnwaarden B.V., eigenaar van de terreinen (gelegen te Spijk, gemeente Rijnwaarden) van een inmiddels gesloopte steenfabriek met vergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe steenfabriek.

Reeds op 16 juli 1996 werd de eerste paal geslagen! De bouw kwam tot stand onder deskundige leiding van Geert van Rijn, tot 1 januari 2003 technisch directeur van HUWA. Op 1 augustus 1996 werd de naam Steenfabriek Rijnwaarden B.V. gewijzigd in B.V. Steenfabriek Spijk en op 5 mei 1997 werd de eerste steen geperst. 

Met de twee steenfabrieken Huissenswaard en Spijk vormde HUWA B.V. een nieuwe groep met als handelsnaam “HUWA baksteen”.

Op 1 januari 2003 droeg Henk Sluiter de directie over aan Piet Wijman, algemeen directeur, Wilbert Elfrink, productiedirecteur, en Hans de Leeuw, verkoopdirecteur.

Betuweroute en vernieuwing

Vanaf 2001 tot 2007 wordt als onderdeel van de Betuwespoorlijn de tunnel onder het Pannerdens Kanaal aangelegd. De Betuwespoorlijn kruist het fabrieksterrein van Huissenswaard ondergronds. Een deel van het fabrieksterrein werd onteigend en resulteerde in een splitsing van het terrein ter plaatse van het kleidepot en het tasveld. In de jaren 2002-2004 heeft een volledige herinrichting van het fabrieksterrein plaatsgevonden. 

In 2002 is besloten deze herinrichting aan te grijpen voor een ingrijpende vernieuwing van de steenfabriek. Waar in eerste instantie uitsluitend plannen voor een volledige nieuwbouw zijn overwogen, is tengevolge van de aanleg van de Betuwespoorlijn een dergelijke nieuwbouw onmogelijk geworden.  

De vernieuwing heeft in 2004 geleid tot:

  • Een uitbreiding van de kleivoorbereiding om de verwerking van Eifel- en Westerwaldklei - en ook andere "moeilijke kleisoorten" - mogelijk te maken
  • De revisie van de drogerij en modernisering de besturing van het droogproces
  • De revisie en modernisering van de besturing van pers en zetmachine
  • De sloop en nieuwbouw van de tunneloven
  • De sloop, vernieuwing en uitbreiding van de ontladings- en verpakkingsmachines
  • Nieuwbouw van diverse loodsen voor de opslag van klei, zand en van gereed product

Al met al beschikt Steenfabriek Huissenswaard sinds eind 2004 over een volledig vernieuwde steenfabriek

Fusie HUWA B.V. met Vandersanden Nederland B.V.

In de zomer van 2004 heeft de directie van Vandersanden Steenfabrieken N.V. te Spouwen (B) contact opgenomen met directie en aandeelhouders van HUWA B.V. over een mogelijke overname van steenfabriek Spijk. Hoewel verkoop van steenfabriek Spijk voor HUWA geen optie was, vinden partijen elkaar in een fusiemodel, waarin de Nederlandse fabrieken van HUWA en Vandersanden in één groep worden samengevoegd. Daarnaast verwerft VANSAN S.a.r.l. te Luxemburg (eigenaar van Steenfabrieken Vandersanden N.V. en aandeelhouder in de fusieonderneming) een optie op alle aandelen die HUWA B.V. houdt in de groep HUWA-Vandersanden.

De nieuwe groep gaat van start per 1 januari 2005 en omvat de steenfabrieken Hedikhuizen, Huissenswaard en Spijk. Directie en verkoop zijn in handen van HUWA-Vandersanden B.V. te Spijk. In april 2007 neemt HUWA-Vandersanden de geheel vernieuwde steenfabriek Hedikhuizen in gebruik.

Optiedatum …. 1 januari 2010 ….

In 2009 voert de directie van Vandersanden Steenfabrieken N.V. (B) opnieuw gesprekken met HUWA B.V.; nu over de verwerving van alle aandelen die HUWA houdt in de groep HUWA-Vandersanden. Vandersanden wil de volledige zeggenschap over steenfabriek Hedikhuizen en steenfabriek Spijk naar zich toe trekken. Voor steenfabriek Huissenswaard heeft men minder interesse, omdat het productengamma van Huissenswaard onvoldoende aansluit bij dat van Vandersanden. Partijen komen al direct tot de conclusie dat steenfabriek Huissenswaard buiten de overname moet blijven.

HUWA B.V. en VANSAN S.a.r.l. worden het eens over de verkoop per 1 januari 2010 van de belangen van HUWA in HUWA-Vandersanden B.V., B.V. Steenfabriek Hedikhuizen en B.V. Steenfabriek Spijk aan VANSAN en over de verzelfstandiging van B.V. Steenfabriek Huissenswaard. Het merk “HUWA baksteen” wordt eigendom van Vandersanden en HUWA B.V. wordt “omgedoopt” in Caprice Holding B.V..

Vanaf 1 januari 2010 is steenfabriek Huissenswaard met de handelsnamen “Caprice” en “Caprice baksteen” weer alszelfstandige onderneming actief.

Kontakt unsere Produkte