Disclaimer

Disclaimer

B.V. Steenfabriek Huissenswaard respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

We gebruiken uw gegevens alleen om aan u de door u gevraagde informatie te verstrekken en service te bieden. Met uw toestemming verstrekken wij deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

B.V. Steenfabriek Huissenswaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

Deze internetsite wordt door B.V. Steenfabriek Huissenswaard met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze internetsite. B.V. Steenfabriek Huissenswaard kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. B.V. Steenfabriek Huissenswaard behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Aan de gegevens, zoals die in deze internetsite worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen naar sites die niet door B.V. Steenfabriek Huissenswaard worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel B.V. Steenfabriek Huissenswaard uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

Copyright

Niets van deze internetsite mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van B.V. Steenfabriek Huissenswaard worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van eigen gebruik.

Neem contact op Bekijk onze producten