Over ons

Gedragscode

Caprice - Steenfabriek Huissenswaard voert haar activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid. Wij respecteren de rechtmatige belangen van diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden.

Naleving van de wet- en regelgeving

 • Caprice - Steenfabriek Huissenswaard en haar medewerkers verplichten zich ertoe wetten en voorschriften na te leven.

Medewerkers

 • Caprice - Steenfabriek Huissenswaard streeft een werkomgeving na waarin mensen elkaar met vertrouwen en respect tegemoet treden en waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en reputatie van de onderneming.
 • Caprice - Steenfabriek Huissenswaard wil veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor alle medewerkers.
 • Samen met onze medewerkers wil Caprice - Steenfabriek Huissenswaard de vaardigheden en capaciteiten van ieder van hen verder ontwikkelen en vergroten. - Caprice - Steenfabriek Huissenswaard zorgt voor een goede communicatie met haar medewerkers door middel van informatie en overleg.
 • Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht. De leidinggevenden kunnen schriftelijk ontheffing verlenen.

Zakelijke contacten

 • Caprice - Steenfabriek Huissenswaard wil producten en diensten aanbieden op basis van een goede prijs-kwaliteitverhouding.
 • Caprice - Steenfabriek Huissenswaard streeft naar duurzame producten en diensten en spelen daarbij in op de wensen en behoeften van onze klanten en opdrachtgevers.
 • In onze zakelijke contacten verwachten we van onze partners dat zij gedragsregels toepassen die consistent zijn met de onze.

Aandeelhouders

 • Caprice - Steenfabriek Huissenswaard voert haar activiteiten uit in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor goed ondernemingsbestuur. Wij verstrekken aan de aandeelhouders tijdige, regelmatige en betrouwbare informatie over onze activiteiten, structuur, financiële positie en resultaten.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

 • Caprice - Steenfabriek Huissenswaard streeft ernaar als onderneming haar verantwoordelijkheden na te komen jegens de maatschappelijke omgeving waarin zij actief is.
 • Caprice - Steenfabriek Huissenswaard zal samenwerken met overheden en andere instanties, zowel rechtstreeks als via brancheorganisaties, bij het ontwikkelen van regelgeving op die gebieden die haar rechtmatige belangen kunnen beïnvloeden.

Zakelijke integriteit

 • In het zakendoen maken medewerkers van Caprice - Steenfabriek Huissenswaard objectieve en zakelijke afwegingen. Het is niet toegestaan geschenken, uitnodigingen of andere oneigenlijke voordelen gericht op zakelijk en/of financieel gewin te verstrekken of te ontvangen. Elk verzoek daartoe dient te worden afgewezen en aan de directie te worden gemeld.
 • Relatiegeschenken moeten derhalve zowel bij geven als ontvangen binnen redelijke grenzen blijven, mogen in ieder geval een tegenwaarde van € 100 niet overschrijden en mogen nooit in de vorm van geld plaatsvinden.
 • Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die tegenstrijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de onderneming. Het is medewerkers verboden persoonlijk gewin voor zichzelf of anderen na te streven.
 • Medewerkers moeten zorgdragen voor een correcte administratie van hun werkzaamheden.
 • Medewerkers moeten alert zijn op het naleven van regels, door henzelf en door anderen.
Neem contact op Bekijk onze producten