Over ons

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent voor Caprice - Steenfabriek Huissenswaard: het zoeken naar een balans tussen een goed sociaal beleid, de zorg voor het milieu en een gezonde financiële situatie.

dzo_hw-a

In de zorg voor het milieu kent Caprice - Steenfabriek Huissenswaard drie speerpunten:

Kleiwinning uit eigen projecten

In goed overleg met vertegenwoordigers uit de betrokken maatschappelijke gelederen en in samenwerking met partners wordt de kleiwinning, waar mogelijk, gecombineerd met Ruimte voor de Rivier en natuurontwikkeling in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur. Beide vinden hun weerslag in diverse Overheidsvisies en Overheidsrichtlijnen. 

Energieverklaring

Een Energiebeleidsverklaring, waarmee een continue verlaging van het energieverbruik per ton product en een verbetering van de energieprestatie wordt nagestreefd. In het bijzonder gaat het hierbij om ovens en drogerijen. Een belangrijke drijfveer om hieraan te werken is uiteraard milieuwetgeving, maar evenzo belangrijk is de kostenreductie die energiebesparing met zich meebrengt.

Bij het streven naar die verbetering en preventie van energieverbruik hanteren directie en medewerkers van Caprice - Steenfabriek Huissenswaard de volgende uitgangspunten:

  • een continu streven naar verbetering van energieprestatie;
  • preventie van gebeurtenissen die leiden tot een onnodig hoger energieverbruik;
  • naleving van wet en regelgeving en andere omschreven eisen;
  • regelmatig actualiseren van de Energie-efficiëntieplannen (EEP);
  • verplichting tot uitvoeren van de inhoud van het EEP.

Het voldoen aan de wettelijke norm voor uitstoot

Meer informatie hierover vindt u bij de beschrijving van het productieproces van onze steenfabriek.

Click here for the English version of this brochure.

Caprice_MVO

 

 

Keramische producten, lokaal geproduceerd uit klei die op een verantwoorde manier in de regio wordt gewonnen.

Natuurlijke grondstoffen

Het product is een betrouwbaar, beschermend materiaal dat zonder onderhoud mooi is en blijft.

 

Duurzaam gebruik

Ons product gaat levenslang mee, is onderhoudsvrij, resistent, waardevast, kent een lage MKI-waarde en is volledig herbruikbaar in zelfde functie indien reversible toegepast (zoals straatbaksteen, keramische dakpan, baksteendroogstapelwerk).

Het proces is lokaal en daarmee als Nederland zelfvoorzienend, geen afval, emissies worden gereinigd en reinigingsproduct is secondaire grondstof cementindustrie. Vrijwel alle fabrikanten gebruiken groene stroom en/of wekken zelf duurzaam op.

De energie: om weersinvloeden te weerstaan wordt klei gebakken zoals hout wordt geschilderd en metaal een oppervlaktebehandeling krijgt.

 

Duurzaam productieproces

 

Hergebruik en recycling

Keurmerken en duurzaamheid

Neem contact op Bekijk onze producten